29.02.2024 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2023 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesi gereğince hazırlanan Kurumumuzun 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasındaki faaliyetlerini içeren 2023 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu İdare Faaliyet Raporu Kurumumuzun internet ve intranet sayfalarında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fotoğraf Galerisi
Belgeler
Duyuru Metni.pdf