1.02.2024 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2024-2028 Dönemi Stratejik Planı

Kurumumuzun 2024-2028 dönemi Stratejik Planı çalışmaları tamamlanmış ve Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

2024-2028 dönemi Stratejik Plan;

-İnternet sayfasındaki Kurumsal\Kurumsal Politikalar\Stratejik Plan,

-İntranet sayfasındaki Kurumsal\Stratejik Plan\Stratejik Planımız,

menülerinde yayımlanmıştır.

2024-2028 dönemi Stratejik Planı’na erişmek için tıklayınız.

Fotoğraf Galerisi
Belgeler
2024 -2028 Dönemi Stratejik Planı Duyuru Metni.pdf